Oromoon Sirna Nafxanyaa Oromiyaa irratti ijaaruuf filannoo geggeefamu irratti hirmaachuu hin Qabu!

Share

Nuti, miseensonni Waltajjii Marii Oromiyaa Idil-Addunyaa (Oromia Global Forum), ummanni Oromoo filannoo sobaa, filannoo sirna gita bittuu-nafxanyaa ummata keenya irratti deebisanii ijaaruuf godhamu irrati sabni keenya akka hin hirmaanne wamicha lammummaa fi obbolummaa dhiheessina.

Filannoon kun dorgommii nafxanyoota jidduutti godhamaa jiru malee filannoo sabaaf sab-lammoonni empire itoophiyaa keessa jiran keessatti hirmaatan miti. Kanaafuu, Oromoon filannoo sobaa kanarratti qooda fudhachuun Oromummaa fi Oromiyyaa irrati murtii du’aa dabarsuu dhaa.

Barreeffama guutuu dubbisuuf as tuqaa


Share

One Comment

  1. Mulki

    Injustice in Ethiopian so much war chrome Please stop this and Justin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *