Oromia Global Forum (OGF)

Gaazexessaa Lammii Oromiyaa ta'i
(Become Oromia Citizen Journalist)

Dirreen kun, lammiileen Oromiyaa, roorroo fi weerara mootummaan Xoophiyaa fi humni nafxanyootaa ummata Oromoorratti gegeessaa jiran ilaalchisee, odeeffannoo argatan shaffisaan wal-dhaqqabsiisuu akka danda’aniif qophaa’e. Odeeffannoo qabdan nuuf hiraa!