Gaazexessaa Lammii Oromiyaa ta'i
(Become Oromia Citizen Journalist)

Dirreen kun, lammiileen Oromiyaa, roorroo fi weerara mootummaan Xoophiyaa fi humni nafxanyootaa ummata Oromoorratti gegeessaa jiran ilaalchisee, odeeffannoo argatan shaffisaan wal-dhaqqabsiisuu akka danda’aniif qophaa’e. Odeeffannoo qabdan nuuf hiraa!